Sıkça Sorulan Sorular

1. Bologna Süreci çalışmaları eğitim-öğretim programlarının yeniden yapılandırılması mıdır?

Bu süreç, eğitim-öğretim programlarınızı gözden geçirmeniz ve yenilemeniz için bir fırsattır. Bu güncelleme eski eğitim-öğretim programının tamamen bırakılması ve yeni programa geçiş şeklinde olabileceği gibi bazı güncel değişiklikler yapılması şeklinde de olabilir. Eğitim-öğretim programlarının ne ölçüde yenileneceği bölüm akademik kurullarının insiyatifindedir.

2. Bologna süreci ile uyumlu güncel eğitim-öğretim programı hemen hayata geçirilecek mi?

Pilot Fakülte/MYO'ları 2012-2013 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde, Diğer Fakülte/YO/MYO'lar 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında yeni eğitim-öğretim programlarını uygulamaya başlayacaklardır.

3. TYYÇ temel alan yeterliliklerinde mesleki ve akademik olmak üzere iki yeterlilik türü görülüyor. Programımız için hangi yeterlilik türünü seçeceğiz?

Önlisans programları mesleki temel alanı göz önüne alarak, lisans ve lisansüstü programlar, kendi program yeterliliklerini göz önüne alarak uygun yeterlilik türünü (mesleki veya akademik) belirlemelidir.

4. Program yeterlilikleri maksimum kaç olmalı?

En fazla 15 civarında olması tercih edilmektedir.

5. AKTS için üst sınır var mı?

İki yarıyıllık bir programda derslerin AKTS toplamı her bir yarıyıl için 30, toplam 60 AKTS dir. Bu durumda 4 yıllık bir lisans programının kredi miktarı 240 AKTS'dir. Çeşitli nedenlerle derslerini düzenli alamayan bazı öğrenciler bir yarıyılda 30'un altında kalabilir ya da üzerine çıkabilirler. Ancak mezuniyet durumunda öğrencinin 240 AKTS lik dersi almış olması beklenir.

6. Seçmeli derslerin oranı tüm eğitim-öğretim programı içinde ne kadar olmalıdır?

Tüm derslerin toplam AKTS kredilerinin en az %25'ini oluşturmalıdır. Örneğin 240 AKTS lik bir lisans programından mezun olan öğrencinin en az 60 AKTS'lik seçmeli ders almış olması gerekir.

7. 5 (10 yarıyıl) veya 6 yıl (12 yarıyıl) eğitim veren programlar için zorunlu/ seçmeli ders oranı ne olmalıdır?

Seçmeli ders oranı tüm eğitim-öğretim programının AKTS kredisi toplamının en az %25'ini oluşturmalıdır.

8. Ders programımız zorunlu derslerden oluşuyor ve iş yükü çok yüksek,  seçmeli dersleri nasıl yerleştireceğiz?

Mevcut derslerin iş yükü azaltılarak ya da zorunlu derslerin bir kısmı  seçmeli derse dönüştürülerek seçmeli dersler programınıza eklenebilir.

9. Tüm fakülteler, üniversitemizdeki diğer program öğrencilerinin de yararlanmaları için seçmeli ders açabilecek mi?

Bölümler arzu ettikleri takdirde kontenjanlarını belirleyerek tüm üniversite öğrencilerine yönelik seçmeli ders açabilirler. Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü aracılığı ile tüm dersler öğrenciler için görünür hale getirilmektedir.

10. Servis derslerinde AKTS nasıl belirlenecek?

Dersi talep eden bölüm ve dersi veren öğretim üyesinin karşılıklı iletişimi ile belirlenmelidir.

11. Üniversitenin seçmeli dersleri öğrenciler tarafından toplu olarak görülebilecek mi?

Öğrenciler, Bologna Süreci ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra, Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün web sayfasından tüm seçmeli dersleri toplu olarak görebileceklerdir

12. Ortak seçmeli derslerde bölüm içi/dışı'ndan derse katılacak öğrenci kontenjanı belirlenebilir mi?

Evet

13. Mevcut zorunlu dersler, seçmeli ders olarak değiştirilebilir mi?

Bölüm akademik kurullarının kararı ile bu tür değişiklik yapılması mümkündür.

14. Staj "seçmeli ders" yapılabilir mi?

Bölüm akademik kurul kararı alınarak yapılabilir.

15. Seçmeli derslerin bölüm içi veya bölüm dışı olarak belirlenmesinde ikisinin birbirine oranı sabit olmak zorunda mıdır?

Belirlenmiş bir oran yoktur. Bölüm/program akademik kurulları bu oranı belirler. Seçmeli derslerle amaçlanan öğrencilerin genel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerini desteklemek ve kendi programlarının dışındaki programlardan da faydalanabilmelerini sağlamaktır.

16. Bütünleme sınavı öğrencinin sarfettiği emek "işyükü" hesabına dahil edilecek mi?

Öğrenci dersten başarılı olduktan sonra ilgili dersin AKTS'ni almaya hak kazanır. İlgili Eğitim-Öğretim dönemi içinde sarfetmediği emeği/ işyükünü bütünleme sınavında kullanacağı için bütünleme sınavı hazırlığı ayrıca işyükü hesabında kullanılmayacaktır.

17. Lisansüstü tez yazım (Özel Konular) aşamasında olan öğrenciler 30 AKTS'yi nasıl hak eder?

Öğrenci tez çalışması süresince başarılı olduğu yarıyıl için 30 AKTS almayı hak eder. Başarısızlık veya diğer nedenlerle uzatılan tez dönemleri (yarıyıl) için AKTS kredisi verilmez.

18. Yaz stajı'nın AKTS kredisi hangi yarıyıla dahil olacak?

Stajın yapıldığı akademik yarıyıldaki kredilere eklenecektir (Örneğin yaz dönemi yapılan stajların kredisi, bahar yarıyılına ait 30 AKTS içinde hesaplanır).

19. Bologna süreci uyum çalışmalarında Online ders açılabilir mi?

Evet.

20. Dersler için önkoşul konabilir mi?

Evet

21. Bologna Süreci ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra güncellenen program ve ders bilgi paketlerini “Eğitim Programları Bilgi Yönetim Sistemi”ne kim girecek?

Eğitim-Öğretim programını Bölüm Bologna Sorumlusu bu paketteki bilgileri “Eğitim Programları Bilgi Yönetim Sistemi” ne girecektir.

22. Ek Ders ücretleri nasıl hesaplanacak?

Şu anda AKTS ile ilişkili bir ek ders uygulaması yoktur. Ek ders uygulamaları ulusal krediler üzerinden devam edecektir.

23. Yüksek Lisans ve Doktora program ve ders bilgi paketleri ayrı ayrı mı hazırlanmalıdır?

Ayrı program oldukları için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

24. Öğrenciler eskiden olduğu gibi yüksek lisans ve doktora programlarından istedikleri dersleri alabilirler mi?

Bu konuda Üniversitemizin lisansüstü yönetmeliği geçerli olacaktır.

25. Tez Semineri dersinin AKTS kredisi bazı bölümler için ortak olabilir mi?

Bu duruma iş yükü açısından bakmak gerekmektedir. Bir bölümün açtığı seminer dersinin öğrenci iş yükü daha fazla, diğerinin daha az olabilir. Bölümler her seminer dersinin işyükünün aynı olacağını İç kalite mekanizması ile garanti altına alabileceklerse ortak AKTS belirlenebilir.

26. Tüm dersleri seçmeli olan bölümler bu duruma nasıl çözüm bulabilir?

Bu durum tüm dersleri seçmeli olan bölümlerdeki öğrencilerin, tüm dersleri kendi istediği gibi seçmeli derslerden rastgele seçerse, programın yeterliliklerini nasıl kazanacağı sorusunu gündeme getirir. Bir programın mutlaka çekirdek derslerden oluşan bir kısmı olmalıdır.

27. Yeni Lisans ve Lisansüstü yönetmeliklerine nasıl ulaşılabilir?

Lisans Yönetmeliği 
Lisansüstü Yönetmelik