İzleme-Değerlendirme Toplantıları

1- 26 Haziran 2012 - Pilot Fakülteler ve MYO ekipleri ile  izleme ve değerlendirme toplantısı: Toplantıda çalışmaların hangi aşamada olduğu görüşüldü. Çalışma takvimi gözden geçirildi.

2- 3 Temmuz 2012: Pilot Fakülteler Dekan/Fakülte Bologna koordinatörü ve MYO Müdür ve MYO Bologna Koordinatörü ile değerlendirme toplantısı: Birimlerinde yapılan çalışmalardaki koordinasyon planı görüşüldü.

3- 3 Temmuz 2012: Üniversite Eğitim Komisyonu Bilgilendirme toplantısı: Bologna sürecine uyum çalışmaları projesi ( Bologna projesi) detaylı tanıtıldı; çalışma yöntemi, Bologna web sitesi, takvimin işleyişi anlatıldı ve gözden geçirilen öğretim programlarının Temmuz ayı sonunda eğitim komisyonuna sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili görüşler alındı.

4- 16 Temmuz 2012: Enstititü Yöneticileri ile toplantı: Çalışmalarla ilgili bilgi verildi ve lisansüstü programların güncellenmesi sırasında da aynı ilkelerin kullanılmasının uygunluğu tartışıldı.

5- 26 temmuz 2012: Bologna proje ekibi, Sağlık Bilimleri Fakültesi programlarının Eğitim Komisyonunda görüşülmesi toplantısına katıldı.

6 - 15 Ekim 2012: Enstitü Yöneticileri ile yapılan toplantı: Yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Uygulama örneklerinin ve Özel Konularda (Tez çalışması) AKTS uygulamasının web sayfasında yayımlanması hususunda görüş birliğine varıldı. İş akışı şeması hakkında bilgi verildi.

7- 19 Kasım 2012: Enstitü Yöneticileri ile yapılan toplantı: Proje Takviminde yapılan revizelerden ve Bologna Birim Koordinatörlüğü'nün yapısı hakkında bilgi verildi. Şu ana kadar yapılan değerlendirme toplantılarından bahsedilerek Enstitülerin bilgi sahibi olması sağlandı.

Hacettepe Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları
30.Temmuz.2012 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi] kişi ziyaret etmiştir