Eğitim Komisyonunda Kabul Edilen ve Senato Tarafından Onaylanan Formlar Hakkında Duyuru_04.06.2013

"Üniversitemizde sürdürülen Bologna sürecine uyum çalışmaları kapsamında 08/05/2013 tarih ve 35853172/109-2531 sayılı Rektörlük yazısı ekindeki Öğretim Programları tablosunda belirtilen bilgiler üzerinde 17 Haziran 2013 tarihinden sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
Programlarınıza ait bilgilerin elektronik ortamdaki bilgilerle eşleştirilerek kontrolünün yapılması ve aynı bilgileri içerecek hale getirilmesi; Eğitim Komisyonunca kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan formdaki bilgilerin dışında Eğitim Programları Bilgi Yönetim Sistemine veri girişinin yapılmaması hususunda gereğini saygılarımızla rica ederiz.

Bologna Birim Koordinatörlüğü"