Diploma Eki

Diploma Eki

Diploma Eki (DE), yükseköğrenim diploması ile birlikte verilen, diploma sahibinin çalışmalarının seviyesi, çerçevesi, içeriği ve durumu hakkında standart bilgi veren bir belgedir.

Diploma Eki, 1999'da kabul edildikten sonra birçok ülkenin ulusal mevzuatında da kabul edilmiştir. Özellikle birleşik derece programları ve uluslararası veya sınırötesi yükseköğrenim konusunda olmak üzere 1999 yılından beri yükseköğrenimde belirgin gelişmeler olmaktadır. Diğer önemli gelişmeler arasında dış  kalite teminatı ve/ veya akreditasyon ve Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı içerisinde ulusal yeterlilik çerçevesinin sunulması yer almaktadır. Diploma Eki, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi tarafından 2004 yılında oluşturulan Europass içerisine de dâhil edilmiştir.

Dünya genelinde yeterlilik kriterleri çoğalmakta ve ülkeler yeterlilik sistemlerini ve eğitim yapılarını değiştirmektedirler. Yaşadıkları ülkeden farklı ülkelerde eğitim alan kişilerin sayısındaki artış, kişilerin kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde yeterliliklerinin adil şekilde tanınmasını talep etmelerine neden olmaktadır.

Diploma Eki, yükseköğrenimde şeffaflığı ve yeterliliğe dair kararların adil ve gerekli bilgi çerçevesinde alınmasını teşvik etmektedir.

Diploma Eki, bir özgeçmiş belgesi değildir veya orijinal yeterliliğin yerini alamaz ve tanınmayı garantilemez.

Bologna sürecine katılan 48 Avrupa Ülkesi, kendi ülkelerinde her mezun öğrenciye ücretsiz ve çok kullanılan bir Avrupa Dilinde otomatik olarak Diploma Eki vermeyi kabul etmişlerdir.

Daha fazla bilgi için Bologna süreci resmi internet sayfasını ziyaret ediniz.

Öğrenciler için Diploma Eki

  • Yurt dışında rahat okunabilen bir belge
  • Eğitim süresince edinilen akademik kariyer ve yeterliliklerin kesin bir tanımı
  • Başarı ve yeterliliklerin objektif bir tanımı
  • Yurtdışında eğitim veya kolay iş fırsatlarına kolay erişim ve istihdamına teşvik

Yüksek Öğrenim kurumları için diploma eki

  • Akademik ve mesleki tanınmayı kolaylaştırır, böylece yeterliliklerde şeffaflığın artmasını sağlar.
  • Ulusal/ kurumsal özerkliği bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeve kapsamında korur.
  • Başka bir eğitim alanında içeriğin daha anlaşılabilir olmasını sağlar.
  • Yurt dışında kurumun görünürlüğünü arttırır.
  • Ulusal ve Uluslararası düzeyde mezunlarının istihdamını teşvik eder.
  • Kurumlardaki idari birimlerde diplomanın içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin sorulara cevap vererek zaman tasarrufu sağlar.

İngilizce olarak hazırlanan Diploma Eki, Hacettepe Üniversitesi'nin tüm öğrencilerine mezuniyetlerinde ücretsiz ve otomatik olarak verilmektedir.

Kaynak: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ds_en.htm

ÜNİVERSİTEMİZE DİPLOMA EKİ ETİKETİ ÖDÜLÜ VERİLDİ. 17/12/2014