Ana Sayfa

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci'nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler. Türkiye 2001 yılında Bologna sürecine dahil olmuştur. Bologna süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://bologna.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizde Bologna Süreci çalışmaları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bünyesinde bir alt yapı projesi olarak yürütülmektedir. Bologna süreci üniversitemizde iki aşamada planlanmış olup, birinci aşama çalışmaları Mart - Ağustos 2012 tarihleri arasında üç akademik birimimizde (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) gerçekleştirilmiş ve 2012-2013 öğretim yılında güncellenmiş programlar uygulanmaya başlamıştır. İkinci aşama çalışmaları diğer tüm akademik birimlerimizi kapsayacak şekilde 2012 Eylül ayında başlamış olup 2013-2014 öğretim yılında güncellenen tüm programlar uygulamaya başlamıştır. Güncellenen tüm programlar (ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar) 19 Mart 2014 tarihli Senato Kararıyla onaylanmıştır. Bundan sonraki faaliyetler için Kalite sürecine geçilmiş olup; Proje Yönetim Ekibi bünyesinde oluşturulan alt komisyonlarla (Staj Komisyonu, Anket Çalışmaları Komisyonu vb.), çalışmalarımız Senato Kararlarıyla desteklenerek sürdürülecektir.

Duyurular

2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi için, Ders Bilgi Paketlerinde yapılması düşünülen güncellemeler için (dersin adı, kodu, kredileri ve türü hariç) veri giriş sistemi, http://akts.hacettepe.edu.tr:8080/BolognaWeb/ adresinde 05/01/2015 ile 19/01/2015 tarihleri arasında aktif hale getirilmiştir.
Ders Kataloğu / AKTS Bilgi Paketini güncelleme ekranına girişler için ilgili birimlere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilmiş kullanıcı adları ve şifreleri geçerlidir.

ÜNİVERSİTEMİZE DİPLOMA EKİ ETİKETİ ÖDÜLÜ VERİLDİ. 17/12/2014

ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE İLKERE EK MADDELER (UYGULAMA ESAS VE İLKELERİ 4)

DERS BİLGİ PAKETLERİNDE DEĞİŞİKLİK TAKVİMİ-29.09.2014

Staj Derslerinin Planlanması ve Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar, Staj Yönerge Hazırlama Kılavuzu hk. (23/07/2014 2014-249 sayılı Senato Kararı

DERS KATALOĞU BROŞÜRÜ

AKTS Bilgi Paketi/Ders Kataloğu Takvimi hk. (05/03/2014 2014-144 sayılı Senato Kararı)

STAJ DERS BİLGİLERİ DERLEME FORMU

ÜNİ 101 'Üniversite Yaşamına Giriş' Dersi

Eğitim Komisyonu'na Gönderilecek Öğretim Programı Değişiklikleri Konusunda - DUYURU

AKTS Bilgi Paketi/Ders Kataloğu Son Düzeltme Duyurusu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın AKTS Bilgi Paketi Güncellemesi süre uzatılması yazısı -09/12/2013

Eğitim Programları Bilgi Yönetim Sistemine Giriş Hakkında: (18 Kasım-9 Aralık 2013)

Bologna Ziyaret Takvimi-18/11/2013

Senato Tarafından Onaylanmış Tüm Programlar-22/07/2013

Eğitim Komisyonu Tarafından Kabul Edilen Bologna Programları

"26 Haziran 2013 Kültür Merkezi Yeşil Salonda 13:00-17:30 saatleri arasında "Bologna Süreci Birinci Paylaşım Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.
Toplantı sunumları ekte yer almaktadır.

Eğitim Komisyonunda Kabul Edilen ve Senato Tarafından Onaylanan Formlar Hakkında Duyuru-04/06/2013

Güncellenen Öğretim Programlarının Üniversitemiz Senatosunda Görüşülme Oturumu-29/05/2013

Akademik Birimler Karar Alma Süreci ve İşlemler-08/05/2013

Bologna Süreci Öğrenci Kılavuzu

DUYURU ARŞİVİ...

Hacettepe Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları
30.Temmuz.2012 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi] kişi ziyaret etmiştir